top of page

מוסיקת פופ

היא מתוקה,קופצנית ומרגשת לפעמים אתה לא רוצה לשמוע אותה ולפעמים לא יכול

 .בלעדיה,מוסיקת הפופ- הגילטי פלזר של כולם

bottom of page